Leyfissamningur um afnot af Beygingarlýsingu íslensks nútímamáls

Aðilar að samningi þessum eru Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, kt. 700806-0490, hér eftir einnig nefnd rétthafi, Neshaga 16, 107 Reykjavík, og sá sem nær í gögnin, hér eftir nefnd/nefndur leyfishafi. 

Beygingarlýsing íslensks nútímamáls (hér eftir nefnd BÍN) er gagnasafn sem inniheldur beygingarmyndir íslenskra orða. Verkið var upprunalega unnið af Orðabók Háskólans samkvæmt samningi við menntamálaráðuneytið frá 2002. Rétthafi efnisins frá 2004 var Orðabók Háskólans sem varð hluti af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 1. september 2006. Rétthafi nú er Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (SÁ). 

Samkvæmt samningi þessum er aðgangur að gögnum úr BÍN opinn og heimill án endurgjalds frá 5. nóvember 2009.

Rétthafi og leyfishafi gera með sér samning um afnot af BÍN með þeim skilmálum sem greint er frá hér á eftir og vill rétthafi heimila leyfishafa notkun BÍN samkvæmt eftirfarandi skilmálum:

1. Réttindi á sviði hugverkaréttar að BÍN, hvort sem um ræðir höfundarétt, skyld réttindi, hönnun, vörumerkjarétt eða önnur réttindi er nú er að finna í lögum eða síðar kunna að verða í lög leidd eru á hendi Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

2. Skylt er að geta rétthafa BÍN á ótvíræðan hátt í notendaviðmóti í þeim tungutæknibúnaði og öðrum afurðum sem gerð eru samkvæmt samningum um notkun á gögnum úr BÍN.

3. Framsal gagna úr BÍN, að hluta eða í heild, til þriðja aðila er óheimilt. Leyfilegt er að láta gögn úr BÍN fylgja hugbúnaði sé tryggt að notkunin brjóti ekki í bága við notendaskilmála BÍN og að þriðji aðili undirgangist skilmálana að öllu leyti.

4. Birting eða endurgerð beygingardæma úr BÍN er óheimil. Leyfi til notkunar á BÍN nær ekki til vinnu við beygingarforrit sem unnið er upp úr gögnum úr BÍN nema með sérstökum samningi.

5. Breyting á gögnum er óheimil, að því marki sem hún kemur fram í afurðum eða niðurstöðum sem stangast á við upprunaleg gögn úr BÍN og gefa villandi eða rangar málfræðilegar upplýsingar, enda er skylt að geta rétthafa BÍN í notendaviðmóti í öllum afurðum sem unnin eru úr BÍN, sbr. 2. gr. hér.

6. Höfundar eiga rétt á verkum sem unnin eru samkvæmt samningum um notkun á BÍN. Tilkynna ber SÁ um slík verk og jafnframt að veita stofnuninni óframseljanlegan nýtingarrétt á þeim án endurgjalds, sé þess óskað.

7. SÁ ábyrgist ekki að BÍN henti fyrir tiltekna notkun eða tilteknar aðstæður. Stofnunin ber undir engum kringumstæðum ábyrgð á tjóni vegna notkunar BÍN, þar með talið óbeinu tjóni, svo sem tapaðri viðskiptavild eða töpuðum ágóða.


Ef leyfishafi er ekki einstaklingur
Ég samþykki ofanskráða skilmála.